หลวงพ่อยิดนั่งพาน

เหรียญหลวงพ่อยิด นั่งพานรุ่นสรงน้ำ ปี๒๕๓๗ เนื้อทองแดง สร้าง ๓๐,๐๐๐ องค์

คุณอยู่ที่: Home วัดอื่นๆ หลวงพ่อยิดนั่งพาน