หลวงพ่อยิดนั่งพาน

เหรียญหลวงพ่อยิดนั่งพาน รุ่นสรงน้ำ ปี๒๕๓๗ เนื้อนวะโลหะ สร้าง ๒,๙๙๙ องค์

คุณอยู่ที่: Home วัดอื่นๆ หลวงพ่อยิดนั่งพาน