หลวงพ่อคูณนั่งพาน

หลวงพ่อคูณรุ่นนั่งพานชนะมารองค์นี้เนื้อทองฝาบาตร เลขที่ No 2296 บล็อคร่องใต้พานแตก

คุณอยู่ที่: Home วัดอื่นๆ หลวงพ่อคูณนั่งพาน