หลวงพ่อคูณนั่งพาน

หลวงพ่อคูณรุ่นนั่งพานชนะมารองค์นี้ No 3880 เป็นเนื้อนวะโลหะบล๊อคสระอาเสื้ยนฝอย

 

 

คุณอยู่ที่: Home วัดอื่นๆ หลวงพ่อคูณนั่งพาน