พระปิดตายันต์ยุ่ง

 

พระปิดตายันต์ยุ่ง (เสาร์๕) เนื้อเมฆพัตร ปี๒๕๓๖ สร้าง ๓,ooo องค์

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ พระปิดตายันต์ยุ่ง