รูปเหมือนฐานสามเสือ

 

รูปหล่อลอยองค์ ๓ เสือ (เสาร์๕) เนื้อทองผสม ปี๒๕๓๖

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ รูปเหมือนฐานสามเสือ