พระกริ่งนวะสูตรเต็ม

 พระกริ่งฐิตคุโณ เนื้อนวะโลหะ ปี 2536 เป็นการออกแบบและหล่อตาม

แบบสายวัดสุทัศน์เนื้อองค์พระจึงดูกลับดำ และเป็นการหล่อเบ้าแบบโบราณ

จริงๆ ผิวขององค์พระจึงดูมีเสน่ห์มากครับ

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ พระกริ่งนวะสูตรเต็ม