รูปหล่อมหามงคล

 รูปหล่อมหามงคลสหัสวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 รูปหล่อพิมพ์เบ้าทุบ

เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2543 สร้างเพียง ๗๗๘ องค์เท่านั้น

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ รูปหล่อมหามงคล