รูปหล่อมหามงคล

 รูปหล่อมหามงคสหัสวรรษใหม่ ค.ศ 2000 รูปหล่อพิมพ์เบ้าทุบ

เนื้อโลหะผสม ปี 2543 สร้างเพียง ๒๕๗๘ องค์

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ รูปหล่อมหามงคล