รูปหล่อปี30

 รูปหล่อลอยองค์ฐานหน้าเสือ เนื้อนวะโลหะ ปี 2530

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ รูปหล่อปี30