รูปหล่อเหมือน

 

 

รูปหล่อโบราณ ฐิตคุโณ เนื้อนวะโลหะก้นทองคำ ปี 2536 สร้างเพียง 500 องค์

เป็นรูปหล่อลอยองค์ที่มีการหล่อแบบโบราณครับ จึงมีความสวยงามที่แตก

ต่างการหล่อแบบฉีดครับ  เพราะพิธีการหล่อสายวัดสุทัศน์นั้นเข้มขลังมากครับ

คุณอยู่ที่: Home รูปเหมือนและลอยองค์ รูปหล่อเหมือน