นางกวักจันทร์ลอย

นางกวักจันทร์ลอยหลังเรียบ ออกวัดโคกเขมา ปี๒๕๐๙ เนื้อผงพุทธคุณ

คุณอยู่ที่: Home เนื้อยา/ผง/ดิน นางกวักจันทร์ลอย