พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์ ออกวัดโคกเขมา ปี๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณ

คุณอยู่ที่: Home เนื้อยา/ผง/ดิน พระสังกัจจายน์