พระเนื้อว่านยา

 พระปิดตา ท.ร.(ทหารเรือสร้างถวาย) เนื้อว่าน ปี ๒๕๒๗

คุณอยู่ที่: Home เนื้อยา/ผง/ดิน พระเนื้อว่านยา