เหรียญปี2520

เหรียญคร่อมเสือเหรียญสร้างมาเป็นเอกลักษณ์วัดบางพระเลยครับแต่แรก

หลวงพ่อไม่ค่อยชอบเพราะแลดูไม่เรียบร้อยนัก ในยุคนี้เป็นที่นิยมมาก 

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญปี2520