เหรียญปี2521

 

  เป็นเหรียญรูปไข่เสือเผ่น สร้างเขื่อนและสร้างด้วยเนื้อเงินเหรียญแรกที่ออกในวัดบางพระ

จ.นครปฐม ในช่วงนี้เล่นหากันแรงพอสมควรและของก็เริ่มหายากครับ คนที่มีก็หวงกันมาก

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญปี2521