เหรียญหลังเสือ

 

 

เป็นเหรียญรูปไข่หลังเสือรุ่นแรกที่สร้างที่วัดบางพระแต่ไม่ใช่รุ่นแรกของหลวงพ่อเปิ่น

เพราะก่อนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระท่านก็สร้างวัตถุมงคลที่วัดเดิมไว้ก่อนแล้ว

และขณะนี้ก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือวัดโคกเขมา เหรียญนี้เป็นบล๊อคเข็มครับ

สภาพสวย

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญหลังเสือ