เสื้อเกราะปี33

 

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์บูชาครู (เสาร์ ๕) เนื้อทองแดงรมดำ สร้างปี 2533เหรียญนี้มี

ชื่อรุ่นที่ดูเข้มขลังมาก ว่าเสื้อเกราะครับเพราะอังสะของหลวงพ่อแลดูคล้ายเสื้อเกราะ

ที่ทหารใช้ ราคาตอนนี้แรงขึ้นทุกวันครับ

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เสื้อเกราะปี33