เหรียญปี2527

 

  เหรียญเสมาครึ่งองค์นี้เนื้อทองแดงรมดำ เห็นว่าสร้างเพียงเนื้อเดียวครับ หน้าท่าน

คงดุดันเหมือนเสือจึงเรียกรุ่นนี้ว่าเหรียญหน้าเสือปี 2527

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญปี2527