เหรียญเสมาปี20

 

 เหรียญเสมาหลังนางกวัก เนื้ออัลปาก้า สร้างปี2520 ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มี

การทำเลียนแบบไว้เกือบเหมือน ท่านผู้รู้ให้ดูที่นัยตาดำหลวงพ่อว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มี

เหรียญทำเลียนแบบครับ

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญเสมาปี20