เหรียญสร้างปี2525

 

 เหรียญนี้เป็นรุ่นบูรณะอุโบสถในปี 2525 แต่นิยมเรียกรุ่นว่า "เหรียญติ่งเสือ" 

เหรียญนี้เนื้อทองแดงรมดำ

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญสร้างปี2525