เหรียญเสือเผ่นปี21

 

 เหรียญรูปไข่เสือเผ่นหางม้วนสร้างเขื่อน ปี2521 เนื้ออัลปาก้า และเป็น

อีกรุ่นหนึ่งที่มีการทำเลียนแบบได้เกือบ 100% ตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญมาก

ในการดูเหรียญแท้เทียมครับ

คุณอยู่ที่: Home พระเหรียญ เหรียญเสือเผ่นปี21