กุฎิริมน้ำที่ตั้งสังขารหลวงพ่อเปิ่น

สังขารหลวงพ่อเปิ่นที่นอนสงบนิ่งในโลงแก้วพร้อมทั้งผู้ที่มาสักการะกราบไหว้หลวงพ่อ

และในกุฎินี้หลวงพ่อสำอางค์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็ทำการลงนะหน้าทองและผู้ที่

ต้องการเจิมรถหรืออื่นๆก็บอกท่านได้เลยครับ ท่านมีเมตตาสูงมากเจริญรอยตาม

องค์หลวงพ่อเปิ่นไม่มีผิดครับเข้าหาพูดคุยได้ไม่มีลูกศิษย์คอยกัน ไม่เหมือนพระหลายรูป

ที่มีชื่อเสียงมากแต่ลูกศิษย์ทำให้เสียชื่อคอยกันให้เฉพาะแต่คนมีปัจจัยมากหรือทำบุญมากเท่านั้น

คุณอยู่ที่: Home กุฎิริมน้ำที่ตั้งสังขารหลวงพ่อเปิ่น