พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลวงพ่อดำริให้สร้างและดูแลการสร้างอนาคตสังขารหลวงพ่ออาจจะย้ายจากกุฎิใหญ่ริมน้ำมาอยู่ที่นี่ก็ได้

ซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่ายังไม่เปิดทำการให้เข้าชมครับ

คุณอยู่ที่: Home พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน