โบส์ถเก่าอายุหลายร้อยปี

โบส์ถหลังเก่าอายุการสร้างอยู่ในสมัยอยุธยาซึ่งชำรุดทรุดโทรมแต่ทางกรมศิลป์ฯกำลังค่อยๆทำการบรูณะ

คุณอยู่ที่: Home โบส์ถเก่าอายุหลายร้อยปี