รูปหล่อขนาดใหญซึ่งเป็นองค์ประธานในพิธีต่างๆหลายๆพิธี เช่น งานไหว้ครูประจำปี,งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆ

ตั้งอยู่หน้าลานวัดซึ่งเลี้ยวรถเข้าซุ้มประตูวัดก็จะเห็นตั้งตระหง่านดูเข้มขลังอยู่ทางด้านขวามือ

 

คุณอยู่ที่: Home หลวงพ่อเปิ่นองค์ประธาน